Pronađite nas i na:

123

123

123

123

Održana 6. sjednica IO SZGL

U petak 28. prosinca održana je sjednica IO SZGL. Cijelokupno priopćenje možete skinuti i pročitati u rubrici dokumenti ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze sa lijeve strane. 

 

 

Održana redovna Skupština SZGL

U četvrtak 13. prosinca održana je redovna skupština Sportske zajednice na kojoj su doneseni rebalans za 2018. i Financijski plan za 2019. godinu. Cijelokupno priopćenje možete skinuti i pročitati u rubrici dokumenti ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze sa lijeve strane. 

 

Održana 4. sjednica IO SZGL

U petak 09. studenog održana je 4. sjednica IO SZGL. Analizirane su stavke u financijskom planu, te se razgovaralo o Programu javnih potreba u sportu za 2019. godinu, kao i o ulaganjima u sportsku infrastrukturu. Odlučeno je da se slijedeće godine predviđena sredstva utroše za rasvjetu na igralištima Matija Vlačić i Vinež, za što se planiramo javiti na natječaj Aktivne zajednice u HOO-u. Razgovaralo se i o Olimpijadi OŠ Labinštine i učinku labinskih škola, a odlučeno je i da se redovna skupština SZGL održi 13. prosinca.

 

Održana 5. sjednica IO SZGL

U petak 07. prosinca održana je 5. sjednica IO SZGL. Cijelokupno priopćenje možete skinuti i pročitati u rubrici dokumenti ili pod aktualnim dokumentima koji se nalaze sa lijeve strane. 

 

 

 

Održana 3. sjednica IO SZGL

20. rujna održana je 3. sjednica IO SZGL. Na sjednici su analaizirane stavke u Financijskom planu, te napravljena revizija i usvojen novi izračun sufinanciranja rada stručnih kadrova. Odlučeno je i da se u listopadu pošalje poziv udrugama članicama za prijavu programa za 2019. godinu.